Verslaafde medewerkers

Verslaafde medewerkers

Verslaafde medewerkers

Het is een probleem in veel bedrijven waar jongeren werken, dus ook in de horeca. Medewerkers die te veel drinken of drugs gebruiken.

och is het in de horeca iets gecompliceerder. De verleiding is immers groot. Drank is altijd aanwezig, drugs zijn relatief makkelijk te verkrijgen en er heerst onder horecamedewerkers vaak een work hard play hard-cultuur. En we kennen in de horeca natuurlijk het gebruik van een sluitdrankje. Voeg daarbij de hoge werkdruk en het werken in de avonduren en de complexiteit van het probleem is geschetst.

Het is voor ondernemers belangrijk om op tijd in te grijpen als er een vermoeden is dat een medewerker overmatig drank of drugs gebruikt. Het begint vaak met te laat komen, het vergeten van afspraken, er onverzorgd uitzien en het onnodig agressief of vijandig reageren als iemand wat vraagt. De meeste ondernemers komen echter pas in actie als het al te laat is, als de werknemer wegens ziekte uitvalt of grote problemen op het werk vertoont.

Veel ondernemers denken dat, omdat de verslaving door de werknemer is veroorzaakt, er geen loon doorbetaald hoeft te worden als de werknemer uitvalt. Rechters zien dat anders. Die beschouwen een alcohol- of drugsverslaving steeds vaker als een ziekte die ook zo behandeld moet worden. Ook wordt veel waarde gehecht aan het bieden van een tweede kans en een behandeltraject. Poelmann van den Broek Advocaten geven tips en juridische informatie over de rol van de werkgever, werknemer en bedrijfsarts.

Het beste is natuurlijk om overmatig drank- en drugsgebruik te ontmoedigen. Eén van de maatregelen die ondernemers kunnen treffen, is het aantal sluitdrankjes beperken. Ook kun je tijdig het gesprek aangaan met de betrokkene, voordat het echt een probleem wordt. Bovendien zijn er speciale trainingen ontwikkeld die gedragsverandering kunnen realiseren. Ondernemers moeten dus echt meewerken aan andere oplossingen in plaats van stoppen met loonbetaling of ontslag op staande voet. Al voelt dat voor ondernemers niet altijd rechtvaardig. 

Bron:  Missethoreca  . nl

 

Op zoek na een belevenis, of iemand een speciaal cadeau geven?

Geef een reactie

Sluit Menu