Maatregelen tegen overlast van alcohol- en drugsverslaafden in park Lepelenburg

Maatregelen tegen overlast van alcohol- en drugsverslaafden in park Lepelenburg

Maatregelen tegen overlast van alcohol- en drugsverslaafden in park Lepelenburg

Er worden nieuwe maatregelen genomen tegen de overlast in park Lepelenburg in Utrecht. De laatste tijd zijn er steeds meer signalen van overlast en onveiligheid. Het gedoogbeleid in het park wordt wel gehandhaafd, zodat ‘de goeden’ niet onder ‘de kwaden’ lijden.

De problemen komen mede door het gedrag van alcoholisten en drugsverslaafden die regelmatig in het park zijn. Om de overlast in het park en omgeving tegen te gaan, wordt het toezicht nu aangescherpt. In mei kaartte de PvdA in Utrecht het alcoholgebruik in het park aan en de toegenomen overlast die daarmee gepaard zou gaan.

De burgemeester wijst het park daarom nu aan als een plek waar verblijfsontzeggingen kunnen worden opgelegd. Ook zal er volgend jaar een extra buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) worden aangesteld voor het gebied Lepelenburg en de Binnenstad.

De wijkboa is zoveel mogelijk aanwezig op momenten dat het nodig is, bijvoorbeeld bij grote drukte. De boa zal ook het eerste aanspreekpunt zijn voor omwonenden en bezoekers van het park. Samen met hulpverlening van maatschappelijke organisaties kunnen de wijkboa’s vroegtijdig ingrijpen bij overmatig alcoholgebruik en andere vormen van overlast en contact leggen met politie bij dreigende escalaties.

Ontzeggingen

Als overlastplegers een verblijfsontzegging krijgen van de politie mogen ze zich voor een bepaalde periode niet vertonen in het park. Dit is eerder ingevoerd in de Breedstraatbuurt. Daar helpt het volgens de gemeente om overlast en criminaliteit aan te pakken.

Door met politie, toezichthouders en maatschappelijke organisaties afspraken te maken om op te treden tijdens overlast, moet ook worden voorkomen dat de problemen zich verplaatsen.

Gedoogbeleid

Er is ook gekeken of het gedogen van alcoholgebruik in het park moet worden teruggedraaid. Dat ziet de gemeente echter niet als optie omdat het om een beperkte groep overlastgevers gaat. Bij mooi weer zouden dan ook veel bezoekers worden gedupeerd.

Ter voorbereiding op deze besluiten heeft de gemeente gesproken met omwonenden, bezoekers van het park, politie en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties over het huidige gedogen van het alcoholgebruik in het park. Argumenten vóór en tégen zijn daar uitgewisseld.

Het park wordt bij mooi weer door veel mensen bezocht. Het beëindigen van de gedoogsituatie omdat een beperkte groep overlast veroorzaakt, zou de andere gebruikers van het park duperen.

Bron: Utrechtse internet  .nl

 

Geef een reactie

Sluit Menu