Fractie PvdA stelt vragen over ‘economische daklozen’

Fractie PvdA stelt vragen over ‘economische daklozen’

AMSTELVEEN – De lokale fractie van de Partij van de Arbeid maakt zich zorgen over het aantal mensen dat om puur financiele redenen dakloos is geworden. In de landelijke media verschenen hierover de afgelopen tijd diverse berichten,

,,In Amstelveen zijn de huizenprijzen bovengemiddeld gestegen Het is daarom niet ondenkbaar dat mensen die hier te maken krijgen met bijvoorbeeld werkloosheid of een scheiding geen passende woonruimte kunnen vinden. Wie dan niet kan terugvallen op familie of vrienden kan flink in de problemen komen,” zegt PvdA’er Arnout van den Bosch die zich hier zorgen over maakt en daarom vragen heeft gesteld aan de wethouder.

In Amstelveen zijn verschillende dingen geregeld voor mensen die dakloos worden. Dit loopt via de Gemeente Amsterdam, die als centrumgemeente verantwoordelijk is voor daklozenopvang voor de hele regio. PvdA Raadslid Arnout van den Bosch: ,,Aan de ene kant is het goed dat er regionaal wordt samengewerkt. Het risico is wel dat Amstelveners buiten beeld van de Gemeente Amstelveen raken en wij het niet zien als er wat fout gaat.”

De PvdA constateert dat juist bij mensen die om puur financiële redenen hun huis uit moeten een groot risico bestaat. ,,Voor mensen die, behalve dat ze dakloos zijn, ook te maken hebben met bijvoorbeeld drugsverslaving of psychische problemen, is er vaak de nodige hulp beschikbaar. Uit een artikel in De Telegraaf blijkt echter dat mensen waarbij geen sprake is van zulke ‘meervoudige problematiek’ vaak niet in aanmerking komen voor bijvoorbeeld een plek in een opvangcentrum. Ze worden geacht zelfredzaam te zijn. Die horde is voor sommige mensen te hoog. Zelfs mensen die normaal gesproken hun zaakjes prima op orde hebben, kunnen te maken krijgen met problemen die ze boven het hoofd groeien,” zegt Van den Bosch.

Hij vervolgt: ,,Juist in Amstelveen is het niet ondenkbaar dat mensen die te maken met werkloosheid of een scheiding in financiële problemen terecht komen. Als zij hun huis niet meer kunnen betalen, is het niet vanzelfsprekend dat ze meteen wat nieuws kunnen vinden. Een sociale huurwoning ligt vaak voor de hand. Met het huidige gebrek aan betaalbare (huur)woningen en de lange wachtlijsten, zouden deze mensen echter op straat kunnen komen te staan. Voorrang bij de verdeling van vrijkomende huurwoningen zou kunnen helpen, maar ook voor zulke voorrang komt niet iedereen in aanmerking. Bij de komende herziening van de regelingen van woonruimteverdeling, moeten we aandacht hebben voor mensen die niet in de hokjes van probleemgevallen passen. In een beschaafd land als Nederland moeten we toch kunnen voorkomen dat mensen op straat belanden.”

Bron; RTVa   .nl

Geef een reactie

Sluit Menu