Instituten zoeken slachtoffers van ‘plotseling opkomende verwardheid’

Instituten zoeken slachtoffers van ‘plotseling opkomende verwardheid’

Instituten zoeken slachtoffers van 'plotseling opkomende verwardheid'

Enschede – MST, Livio, UT, ROC van Twente en Saxion hebben geld van onderzoeksfinancier ZonMw gekregen om samen een scholingsmodule voor verpleegkundige (vervolg-) en zorgopleidingen te ontwikkelen en scholing te ontwikkelen voor naasten om plotseling opkomende verwardheid bij ouderen sneller te kunnen signaleren en mogelijk te voorkomen. Hiervoor worden ervaringsdeskundigen gezocht.

Ouderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen hebben een groot risico op acuut optredende verwardheid, een zogenaamd ‘delier’. Het doormaken hiervan heeft grote impact op hun leven en dat van hun directe omgeving. Professionals die de patiënten helpen zijn belangrijk in het voorkómen, herkennen en omgaan ermee. Echter uit onderzoek blijkt dat kennis hierover bij verpleegkundigen en andere professionals vaak onvoldoende is. Daarnaast kunnen naasten een belangrijke rol vervullen in het tijdig herkennen van een delier en het informeren van de zorgverleners.

Het unieke van deze beide scholingsmodules zal zijn dat ze direct zullen aansluiten bij de leefwereld van de ouderen. Daarom worden ervaringsdeskundigen (mensen die een delier hebben doorgemaakt) en hun naasten uitgenodigd te helpen bij het tot stand komen van de modules. Interesse? Neem dan contact op met projectleider Sandra Koster: s.koster@mst.nl / 0612383348

Bron:huis aan huis

 

Stadswandelingen Vagebond

Geef een reactie

Sluit Menu