‘Duizenden mensen dreigen dakloos te raken bij aanpak vakantieparken’

‘Duizenden mensen dreigen dakloos te raken bij aanpak vakantieparken’

Dat vakantieparken steeds vaker broeinesten zijn van criminaliteit kwam onlangs aan de orde tijdens een conferentie over toerisme in Deventer. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken pleitte toen voor een strengere aanpak van criminele activiteiten op vakantieparken. Samen met provincies, gemeenten en ondernemers wil het ministerie beginnen met een nationaal actieplan om criminaliteit op recreatieparken tegen te gaan.

Dat zoveel mensen afhankelijk zijn van woonruimte op vakantieparken, bemoeilijkt het doel van het actieplan; een einde maken aan de illegale bewoning, criminaliteit en verpaupering op honderden parken en campings, onder meer op de Veluwe. Recron, de brancheorganisatie van recreatiebedrijven, verwacht zelfs dat het om meer dan 160.000 mensen gaat, zegt voorzitter Cees Slager tegen FD. Bij de berekening zijn jaarplaatscampings, zoals het beruchte Fort Oranje, niet meegenomen. Het onderzoek toont wel aan dat 34 procent van de campings en vakantieparken ‘niet vitaal’ is. Dat betekent dat er te weinig toekomstperspectief is. In totaal zou het gaan om zo’n 1500 niet-vitale parken in Nederland. Slager tegenover het FD: „Die sloop is onvermijdelijk. Je kunt de mensen wel wegjagen, maar waar gaan ze naartoe?”

Dat het slecht gaat met veel vakantieparken, zou onder meer liggen aan het gegeven dat veel mensen liever vakantie vieren in het buitenland. Anderzijds zouden vakantieparken zich niet snel hebben aangepast. Daardoor zouden veel parken zich nu richten op nieuwe verdienmodellen, waarbij onder anderen arbeidsmigranten uit Oost-Europa en asielzoekers om de hoek komen kijken. Zij wonen korte of langere tijd op vakantieparken, waardoor ondernemers hun kas kunnen vullen. „Gemeenten weten zich geen raad met deze groepen en wenden zich tot parkeigenaren”, zegt Recron-voorzitter Slager.

Lage woonlasten

Het zou ook gaan om mensen die vanwege de woningnood geen huis kunnen vinden op de reguliere woningmarkt en pensionado’s die vanwege de lage woonlasten op een park zijn gaan wonen. Of mensen die vanwege een echtscheiding of verbouwing tijdelijk onderdak zoeken op een vakantiepark. Op ongeveer 6 procent van alle niet-vitale campings en vakantieparken zou inmiddels  ‘in mindere of meerdere mate’ permanente en deeltijd-bewoning voorkomen.

Bron:  DS  .nl

Geef een reactie

Sluit Menu